Tutaj znajdziesz informacje o systemie stworzonym na potrzeby realizacji strategii, czyli o tym jakie narzędzia stosujemy, jakie zasoby są zaangażowane w prace, kto jest odpowiedzialny za koordynację prac w skali Urzędu oraz poszczególnych celów i jak będziemy sprawdzać czy osiągamy oczekiwane efekty.

Jak wdrażamy?

Jak koordynujemy?

Jak monitorujemy?