PROGRAMY WYKONAWCZE

Programy to dokumenty wykonawcze o horyzoncie czasowym 3-7 lat, które realizują cele operacyjne wskazane w Strategii #Warszawa2030. Każdy program ma przypisane biuro Urzędu m.st. Warszawy, które jako biuro wiodące odpowiada za całościowe przygotowanie oraz realizację dokumentu.

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

program wspólnota

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

program dialog

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

program mieszkania 2030

2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu

program sport i rekreacja

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

program kultura blisko domu

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

program usługi blisko domu

2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu

program przedsiębiorcza warszawa

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym____________

program ochrony środowiska

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

program zrównoważonej mobilności

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał_________________

program twórczy potencjał mieszkańców warszawy

4.2. Generujemy innowacje _________________________

program generujemy innowacje

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

program przyciągamy talenty i liderów

4.4. Inspirujemy świat

program warszawa inspiruje świat

POLITYKI

Polityki to dokumenty kierunkowe, stanowiące deklarację zasad i wartości, które powinny być traktowane jako wytyczne do uwzględnienia w programach. Odnoszą się do sposobu działania oraz wskazują najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie. Każda polityka ma przypisane biuro Urzędu m.st. Warszawy, które jako biuro wiodące odpowiada za koordynację polityki.

polityka cyfrowej transformacji

polityka kulturalna

strategia adaptacji do zmian klimatu

polityka mieszkania 2030

polityka turystyczna