O Mieszkaniach2030

Mieszkania2030 to dokument regulujący miejską politykę mieszkaniową na najbliższe kilkanaście lat. Mieszkania2030 tworzymy wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy. Każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi podczas serii debat tematycznych oraz warsztatów Inkubator Mieszkania2030.

Mieszkania2030 będą odpowiadać potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców stolicy niezależnie od wieku i pochodzenia społecznego. Zarówno osób młodych, jak seniorów i seniorek, rodzin z dziećmi, osób najuboższych, nowych warszawianek i nowych warszawiaków, migrantek i migrantów. Istotnym elementem programu jest również powiązanie polityki planistycznej z polityką mieszkaniową, tak aby nowopowstające osiedla były przyjazne dla życia i dostarczały potrzebnych usług.

Mieszkania2030 są częścią powstającej Aktualizacji strategii rozwoju Warszawy – Warszawa2030 i rozwinięciem celu operacyjnego “Dostępne mieszkania”. [hiperlink do opisu celu] Dokument zostanie przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w 2017 roku.

Kontakt: mieszkania2030@um.warszawa.pl.