ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
projektu strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku!

Od 11 kwietnia do 15 maja czekamy na opinie i uwagi do dokumentu.

dzielnice i terminyProjekt strategii #Warszawa2030 powstawał przy dużym udziale mieszkańców Warszawy. Zgłoszone w toku prac pomysły i postulaty oraz praca Grup Roboczych złożyły się na wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, których realizacja pozwoli ją osiągnąć.

Zachęcamy  do zapoznania się z projektem strategii (pobierz) i naszym przewodnikiem po pracach nad strategią (pobierz).

W ramach konsultacji społecznych odbędą się 23 spotkania, na których przedstawimy projekt strategii oraz będziemy dyskutować o rozwoju Warszawy:
11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
spotkania dyskusyjne w dzielnicach (terminy i miejsca na rysunku obok).

Podczas spotkania inauguracyjnego oraz czterech spotkań dedykowanych celom zapewniamy następujące udogodnienia: tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, audiodeskrypcja, opieka nad dziećmi. Spotkania te będą transmitowane w internecie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych punktów konsultacyjnych:
w każdą sobotę od 22 kwietnia do 13 maja w godz. 11:00-15:00. Lokalizacje podamy wkrótce.

Uwagi do strategii można także zgłosić:
przez Internet (formularz będzie dostępny od 11 kwietnia do 15 maja na stronie www.2030.um.warszawa.pl i   konsultacje.um.warszawa.pl),
pisemnie w urzędach dzielnic (urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców udostępnione w dniach 11 kwietnia – 15 maja).


Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?
To, jaką strategię będzie miała Warszawa, jest ważne dla nas wszystkich. Strategia wytycza władzom miasta kierunki ich działań. Wpływa więc na to, na co są przeznaczane środki z budżetu miasta.

Strategia jest dokumentem ogólnym. Wyznacza wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Konkretne zadania i projekty do realizacji wskazują natomiast opracowywane na jej podstawie programy.


Jak pracowaliśmy nad strategią?
Kultura 07Projekt strategii jest efektem kilkunastomiesięcznych prac. Pierwszy raz strategia rozwoju Warszawy była budowana z tak dużym udziałem mieszkańców.

Każdy etap prac rozpoczynał się od dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem naszej stolicy. Przez cały czas swoje prace prowadziły Grupy Robocze ds. aktualizacji strategii. Ich członkami byli przedstawiciele społeczności lokalnej wybrani w otwartym naborze.

Prace nad strategią rozpoczęły się od wspólnego wypracowywania wizji. Pomysły zbieraliśmy podczas debat, konferencji, konkursów, a także za pośrednictwem ankiet.

Później przeprowadziliśmy diagnozę, która pokazała, jakim wyzwaniom musi sprostać Warszawa, aby stać się miastem opisanym w wizji. Na tym etapie prac wykorzystaliśmy m.in. prowadzone regularnie badania opinii mieszkańców oraz wnioski płynące z dyskusji z ekspertami, mieszkańcami i innymi interesariuszami.

Następnie sformułowaliśmy cele strategiczne i operacyjne. Ich realizacja ma przybliżyć nas do wizji Warszawy w 2030 roku. Zorganizowaliśmy ponad 70 otwartych wydarzeń (m.in. warsztaty, spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria). Wzięli w nich udział mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje różnego typu. Odbyło się też blisko 20 spotkań z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie.
Teraz zbliżamy się do końca prac. Po zakończeniu konsultacji społecznych przeanalizujemy wszystkie zgłoszone uwagi. Posłużą one do ulepszenia projektu strategii. Następnie przedłożymy strategię #Warszawa2030 do zatwierdzenia Radzie m.st. Warszawy.