W środę 27 marca w Centrum Kreatywności Targowa odbyła się konferencja „Warszawa w świetle badań naukowychImplikacje dla realizacji Strategii #Warszawa2030zorganizowana wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy oraz Uniwersytet Warszawski. Konferencja jest kolejną obok Dyplomów dla Warszawy czy Giełdy Zagadnień Badawczych inicjatywą w ramach współpracy Urzędu m.st. Warszawy ze środowiskiem akademicki.

Wiedza na temat Warszawy jest w wielu miejscach, a konferencja jest unikalną okazją, żeby tą wiedzą się podzielić…” powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, który wspólnie z dr hab. Anną Gizą-Poleszczuk, prof. UW, prorektor ds. rozwoju otworzył konferencję. Oprócz możliwości zaprezentowania badań z różnych dyscyplin naukowych, skupionych na problematyce rozwoju Warszawy, konferencja pozwoliła też na wymianę informacji i poglądów między badaczami z różnych dyscyplin naukowych i przedstawicielami samorządu, jak również bezpośrednie spotkania osób zajmujących się tą samą tematyką (praktyków i teoretyków).

Konferencja podzielona została na cztery sesje skoncentrowane wokół zagadnień ujętych w czterech celach strategicznych Strategii #Warszawa2030: Odpowiedzialna wspólnota, Wygodna lokalność, Funkcjonalna przestrzeń oraz Twórcze środowisko. Prelegentami byli– naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Podczas osiemnastu wystąpień mówiono m.in. o wspólnotach lokalnych, o roli i zaangażowaniu mieszkańców w kreowanie przestrzeni. Przedstawione zostały badania dotyczące jakości oraz sposobu wykorzystania terenów miasta, w tym terenów wypoczynkowych i terenów produkcyjno-usługowych oraz dostępności usług. W ramach zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym przedstawiono referaty dotyczące możliwości potencjału rozwojowego zielonej infrastruktury miasta, dostępności terenów zieleni czy potencjału parków warszawskich do świadczenia usług ekosystemowych. Kwestie związane z przestrzenią publiczną zostały poruszone w wystąpieniu o zachowaniach przestrzennych pracowników obszarów biznesowych oraz wystąpieniu dotyczącym waloryzacji przestrzeni publicznych Warszawy. Ostatnią sesję zdominowały referaty dotyczące sektora kreatywnego, choć nie zabrakło szerszego spojrzenia na Warszawę – jako na przestrzeń (współ)pracy oraz analizy rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Warszawy.

Konferencja od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem. W dniu wydarzenia frekwencja dopisała. Jest to dowodem na to jak ważny przy formułowaniu interwencji publicznych jest dostęp do potwierdzonych badaniami informacji. Mamy nadzieje, że konferencja na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji. Do zobaczenia za rok!

 


Prezentacje:

SESJA I

 1. Funkcjonalne i emocjonalne źródła lokalnej integracji. W kierunku hiperróżnorodnej i odpowiedzialnej wspólnoty - dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak
 2. Wspólnoty lokalne w Warszawie: specyfika, uwarunkowania, wyzwania - dr hab. Magdalena Dudkiewicz, dr Aleksandra Winiarska
 3. Konflikty o przestrzeń jako płaszczyzna aktywności mieszkańców Warszawy – wizje, strategie, motywacje -dr Karolina Thel
 4. Rewitalizacja budynków na Pradze Północ. Relacje lokatorzy-instytucje w procesie rewitalizacji- Katarzyna Rakowska

SESJA II

 1. Czy Warszawa ma wewnętrzne peryferia? - Tomasz Zegar
 2. Badania użytkowników terenów wypoczynkowych Warszawy w latach 2003-2018 - dr Agata Cieszewska
 3. „Miasto się rozlazło i teraz trzeba sobie z tym radzić”. Analiza dostępności usług publicznych na podstawie wybranych dzielnic Warszawy - Justyna Anna Kościńska
 4. Nieużytki czy użytki miejskie? Waloryzacja potencjału rekreacyjnego nieużytków warszawskich - dr hab. Beata Gawryszewska
 5. Tereny produkcyjno-usługowe (PU) a trendy i potencjał rozwoju Warszawy- dr Mirosław Grochowski, Mariusz Porczek

SESJA III

 1. Zielona infrastruktura Warszawydr habBarbara Szulczewska
 2. Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy - dr Sylwia Dudek-Mańkowska
 3. Zachowania przestrzenne pracowników obszarów biznesowych Warszawy - dr Dorota Celinska-Janowicz
 4. Potencjał parków warszawskich do świadczenia usług ekosystemowych - dr inż. Renata Giedych
 5. Ocena zróżnicowania w dostępności do naturalnych terenów zieleni w Warszawie przy użyciu standardu SDNTZ- dr  inż. Gabriela Maksymiuk,_Agata Winiarska

SESJA IV

 1. Warszawa – przestrzeń (współ)pracy - dr inż. arch. Katarzyna Sadowy
 2. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Warszawy - dr inż. Andrzej Kaminski, dr inż. Katarzyna Skroban
 3. Czy Warszawa staje się hubem dla sektora kreatywnego? Analiza wyników badań- dr hab. Rafał Kasprzak
 4. Sektor kreatywny w Warszawie - dr Klaudia Peszat

 


 

Transmisje z wydarzenia można obejrzeć na naszym facebooku: www.facebook.com/Warszawa2030.