Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Edukacji

Koordynator programu – Władysław Majewski

Kontakt – wmajewski@um.warszawa.pl

Więcej szczegółów wkrótce.