Załącznik-1-Raport-z-przebiegu-prac-nad-strategią

Informacja dotycząca treści Załącznika nr 1 do Strategii #Warszawa2030
W związku z wnioskiem o sprostowanie Ecorys Polska Sp. z o.o. z dn. 14 maja 2018 r., Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, informuje, iż umowa nr MM/B/X/3/3/U/186/17 z dnia 26 maja 2017 r. pomiędzy Ecorys Polska Sp. z o.o. a m.st. Warszawą została zakończona na mocy porozumienia stron z dnia 14 lipca 2017 roku.
We wniosku o sprostowanie zwrócono uwagę, iż Załącznik nr 1 do Strategii #Warszawa2030 zawiera informacje odnoszące się do współpracy z firmą Ecorys Polska Sp. z o.o., które mogą sugerować, że umowa pomiędzy Ecorys Polska Sp. z o.o. a m.st. Warszawą została rozwiązana w sposób arbitralny i jednostronny, a powodem jej rozwiązania była niemożność właściwego wykonania jej postanowień przez Ecorys Polska Sp. z o.o., co nie było intencją Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, które odpowiadało za przygotowanie projektu Załącznika nr 1.