Harmonogram

kwiecień – czerwiec 2019 – Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie
czerwiec – lipiec 2019 – Rozpoczęcie prac nad Programem. Powołanie grup roboczych: (i) sport kwalifikowany, (ii) aktywność fizyczna mieszkańców
24 czerwca 2019 – Spotkanie otwierające
lipiec 2019 – Konsultacje projektu w grupach roboczych
sierpień 2019 – Konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne
wrzesień 2019 – Warsztaty grup roboczych
wrzesień – październik 2019 – Punkty konsultacyjne dla mieszkańców
sierpień – październik 2019 – Wypracowanie celów, działań i projektów
listopad – grudzień 2019 – Przygotowanie projektu programu
styczeń 2020 – Konsultacje społeczne programu
luty 2020 – Przygotowanie finalnej wersji programu
marzec 2020 – Przyjęcie programu

Na jakim etapie jesteśmy?

W tej chwili trwają prace nad opracowaniem diagnozy. Przeprowadzane jest również badanie aktywności fizycznej mieszkańców.

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Sportu i Rekreacji

Koordynator programu – Katarzyna Szymańska-Stułka

Kontakt – kszymańska@um.warszawa.pl

Spotkania grup roboczych Programu Sport i Rekreacja w Warszawie

11 lipca 2019

W dniach 9 i 10 lipca 2019 odbyły się spotkania dwóch grup roboczych działających w Programie Sport i Rekreacja w Warszawie. Spotkania te poświęcone były dwóm wiodącym tematom: sport kwalifikowany oraz aktywność fizyczna mieszkańców. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawa, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Urzędów dzielnic, Ośrodków Sportu i Rekreacji, stowarzyszeń i fundacji kultury fizycznej, radnych m.st. Warszawy oraz Komisji Dialogu Społecznego. Tematem przewodnim ustanowiono prace nad diagnozą sportu i rekreacji w Warszawie. Dyskutowano nad słabymi i mocnymi stronami aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy, nad potencjałami i zagrożeniami w tym zakresie, a także zastanawiano się nad obszarem tematycznym samych zagadnień. W spotkaniach udział wzięło łącznie 50 osób. W wyniku dyskusji postało kilkanaście stron postulatów, wniosków i uwag, które są w chwili obecnej spisywane i porządkowane. Kolejne spotkania, poświęcone celom i działaniom w programie, przewidziane są na przełomie sierpnia i września 2019 r.

W najbliższym czasie ruszy akcja konsultacji społecznych programu przy wsparciu m.in. Urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Plansza wypełniona przez uczestników
Uczestnicy warsztatów podczas spotkania
Uczestnicy warsztatów podczas ćwiczenia anioły i diabły