Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Polityki Lokalowej

Koordynator programu – Kalina Korcz

Kontakt – Kkorcz@um.warszawa.pl

Więcej szczegółów wkrótce.