Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Polityki Lokalowej

Koordynator programu – Kalina Korcz

Kontakt – Kkorcz@um.warszawa.pl

Dostosowywanie programu do zgłoszonych uwag oraz zmian ustawowych

27 października 2020

Obecnie dostosowujemy treść programu do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz wynikających ze zmian przepisów ustawowych. W najbliższym czasie planujemy również dalsze spotkania z grupami roboczymi.