Harmonogram

wrzesień - grudzień 2020 - wypracowanie ramowych założeń i kierunków dla polityki (m.in. z ekspertami i przedstawicielami organizacji pozarządowych)
styczeń – marzec 2021 - poddanie ramowych założeń polityki konsultacjom z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy
kwiecień – czerwiec 2021 - przygotowanie ostatecznego dokumentu

 

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Centrum Komunikacji Społecznej

Koordynator polityki – Bernadeta Włoch-Nagórny

Kontakt – b.wloch@um.warszawa.pl

Rozpoczynamy pracę nad polityką różnorodności społecznej

16 września 2020

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem dokumentu polityka różnorodności społecznej. Podejmując prace nad dokumentem, chcemy docenić i podkreślić to, jak ważny dla budowania wspólnoty mieszkańców Warszawy jest wzajemny szacunek i jak duży potencjał dla rozwoju naszego miasta stanowi jego różnorodność. Takie podejście wynika z wizji stolicy zawartej w Strategii #Warszawa 2030 i jest zgodne z jej celami. Polityka będzie stanowić wyraz i gwarancję tego, że chcemy w Warszawie tworzyć warunki dla poszanowania godności, wolności i równości wszystkich osób i grup społecznych, bez względu na różniące ich cechy, a także dla przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu członków różnych grup.

Polityka będzie przede wszystkim wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędników, ale chcemy też, by była ona dokumentem opisującym to, jaka jest i chce być Warszawa z perspektywy jej mieszkańców i mieszkanek.

Inicjatywa opracowania polityki różnorodności społecznej wyszła od członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.