Newsletter #Warszawa 2030 poświęcony jest procesowi aktualizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy, który potrwa dwa lata. Przez ten czas, na bieżąco (w cyklu dwutygodniowym) będziemy informować  o planowanych wydarzeniach. Ponadto znajdą się w nim relacje i sprawozdania z dotychczasowych działań. Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas wysłanymi newsletterami.

Wpisz adres email, zaakceptuj zgodę i naciśnij przycisk Dodaj.
Adres email