talenty 14KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii #Warszawa2030

15.05.2017 „Innowacyjne środowisko” – Tematyczne spotkanie konsultacyjne

27.04.2017 „Funkcjonalna przestrzeń” – Tematyczne spotkanie konsultacyjne

20.04.2017 „Wygodna lokalność” – Tematyczne spotkanie konsultacyjne

18.04.2017 „Odpowiedzialna wspólnota” – Tematyczne spotkanie konsultacyjne

11.04.2017 Inauguracja konsultacji społecznych projektu strategii

CELE

23.11.2016 Prezentacja wyników prac nad celami strategicznymi i operacyjnymi

14.11.2016 Polityka Mieszkaniowa w praktyce: przykład Berlina, Paryża i Warszawy

28.06.2016 Seminarium „Rola mobilności w rozwoju Warszawy”

27.06.2016 Seminarium „Rola kultury w rozwoju Warszawy”

11.06.2016 IV Warszawska Burza Mózgów: Otwarta Metropolia

07.06.2016 Seminarium „Rola nauki w rozwoju Warszawy”

04.06.2016 III Warszawska Burza Mózgów: Przyjazne Miejsce

21.05.2016 II Warszawska Burza Mózgów: Aktywni Mieszkańcy

11.05.2016 Spotkanie podsumowujące kwietniową dyskusję z mieszkańcami

25.04.2016 Warszawa2030.Gospodarka II

14.04.2016 Warszawa2030. Społeczeństwo II

07.04.2016 Warszawa2030.Przestrzeń II

#Warszawa2030 rusza w miasto z Filipem Chajzerem

DIAGNOZA

20.02.2016 Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030

17.02.2016 Seminarium „Obszar Metropolitalny Warszawy – implikacje dla rozwoju Warszawy”

09.12.2015 Debata ekspercka „Potencjał a wyzwania rozwojowe Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”

WIZJA

28.10.2015 Konferencja #Warszawa 2030 – Miasto przyszłości

26.10.2015 Debata #Warszawa2030 – Gospodarka

21.10.2015 Debata #Warszawa2030 – Przestrzeń

05.10.2015 Debata #Warszawa2030 – Społeczeństwo

23.09.2015 Debata otwierająca proces aktualizacji strategii rozwoju #Warszawa2030