Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Koordynator programu – Monika Rybczyńska-Ejchorszt

Kontakt – mrybczynska@um.warszawa.pl

Posiedzenie Rady Programu

W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego, która będzie pracowała nad Programem zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy.

Podczas inauguracyjnego spotkania, które prowadził Pan Michał Domaradzki Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady, omówiono następujące kwestie:

– skład członkowski i zadania Rady Programu oraz Zespołu Roboczego,
– dotychczasowy stan przygotowań Programu zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy,
– zakres merytoryczny dokumentu (w tym diagnozę systemu transportowego) i procedurę jego przyjęcia,
– wstępny harmonogram pracy do czerwca 2020 roku.