Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Koordynator programu – Monika Rybczyńska-Ejchorszt

Kontakt – mrybczynska@um.warszawa.pl

Więcej szczegółów wkrótce.