Teksty

Poniżej zamieszczamy treść rekomendacji eksperckich, dostarczonych w ramach debat tematycznych, raportów Inkubatora Mieszkania 2030, a także innych dokumentów o wartości merytorycznej.

 

Mieszkania2030_okladka_fb cover

Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030
Housing2030 – English version
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022
Program Mieszkania2030

Projekt Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030
Raport z konsultacji społecznych projektu Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 oraz Załącznik nr 1 – Tabela

 

mieszkania dostępne

Relacja z debaty „Mieszkania dostępne dla każdego?
Michał Olszewski: Housing Affordable for Everyone
Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – „Mieszkania dostępne dla każdego?” (prezentacja)

 

talenty

Relacja z debaty „Przyciągnąć talenty – Warszawski rynek najmu
Konstancja Święcicka – „Kariera mieszkaniowa
Max Mendel – „Prywatni właściciele indywidualni i instytucjonalni
Hanna Milewska-Wilk – „Czego boją się wynajmujący?
Piotr Kozłowski – „Snaab. i rynek najmu komercyjnego

 

zwarte

Relacja z debaty „Miasto zwarte – Zatrzymać suburbanizację
Marlena Happach i Bartosz Rozbiewski „Czy Warszawa ma szansę stać się miastem zwartym?
Kazimierz Kirejczyk „Polityka mieszkaniowa dla Warszawy – Kluczowe wyzwania
Magda Wrzesień „Powrót do miasta zwartego – wybór czy konieczność?
Wojciech Kotecki „Warszawska Dzielnica Społeczna
Robert Buciak „Czy mobilność zachęca do mieszkania w mieście?

 

klimat

Relacja z debaty „Mieszkania przyjazne dla klimatu
Duda: Nie będzie zeroemisyjnych mieszkań bez woli politycznej
Chwalbińska-Kusek: Efektywność energetyczna w budynkach w Polsce
Wojda: Skandynawia wzorem do naśladowania w urbanistyce i architekturze
Biernacka: Lokalne społeczności przyjazne dla klimatu
Frankowski: Program mieszkaniowy musi być przyjazny dla środowiska

 

Mieszkać wspólnie.

Relacja z debaty „Mieszkać wspólnie
Twardoch: Oddolne budownictwo mieszkaniowe, czyli jak mieszkać wspólnie
Szurmańska: Rozwój kooperatyw w Polsce – aktualna sytuacja i perspektywy na przyszłość
Baran: Architektura integrująca mieszkańców
Koczur: Program kooperatyw jako realizacja celów programu rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Erbel: Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy

Raport Kooperatywy dla Warszawy. Małgorzata Dembowska, Piotr Duma, Mateusz Gierszon, Michał Grunt-Mejer, Zbigniew Modrzewski, Ryszard Krzysztofowicz, Katarzyna Stępniak, Andrzej Weselski, Jan Wiśniewski

 

Pomóc najsłabszym.

Relacja z debaty „Pomóc najsłabszym
Ruszkowska-Cieślak: Mieszkania treningowe – zapobieganie bezdomności absolwentów placówek resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej
Bystrianin: Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe uchodźców w Warszawie
Radziszewska: Mieszkalnictwo wspomagane jako niezbędny element polityki mieszkaniowej
Wygnańska: Najpierw mieszkanie – dlaczego tak?

 

16991587_260169514436376_5498427770068908969_o

Relacja z debaty „Czynsze mieszkaniowe – Przerwać spiralę zadłużenia
Kaźmierczak: Doświadczenia warszawskiego Biura Porad Obywatelskich w pracy z osobami zadłużonymi
Śliwowski, Grabowska oraz Zespół badaczy EGO: Dlaczego lokatorzy mają problemy z regularnym płaceniem czynszu?

 

Pustostany-cover

Relacja z debaty „Pustostany. Niezagospodarowany potencjał mieszkaniowy
Machalica-Pułtorak: Druga Szansa po latach
Nosal-Ikonowicz: Bezdomność w mieście pustostanów – Krajobraz neoliberalnej rzeczywistości

 

silne wspierające

Domaradzka: Miejskie społeczności oparte na różnorodności – potencjały i wyzwania
Górz: Osiedle Jazdów – od spotkań sąsiedzkich do partnerstwa lokalnego. Perspektywa mieszkańca
Wójcik: Projekt Ursus Zakłady – Odbudowanie lokalnej tożsamości
Leszko: O Inicjatywie Osiedle Przyjaźń

 

15941404_229572527496075_3537631172291526821_n

Raport z Inkubatora „Warszawski rynek najmu”

 

Inkubator Mieszkania2030 - Miasto zwarte. Zatrzymać suburbanizację.Inkubator Mieszkania2030 - Mieszkać wspólnie

Raport z Inkubatorów „Miasto zwarte” oraz „Mieszkać wspólnie”

 

INNE:

Biuro Polityki Lokalowej – Miejskie mieszkania
Relacja z debat „Rola wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni w kształtowaniu polityki mieszkaniowej Warszawy”
Przemysław Chimczak – Mieszkania adresowane do Generacji Y, jako sposób na przyciąganie talentów
Marek Bryx, Anna Szelągowska – Rozwój zasobu mieszkań dostępnych w Stolicy w perspektywie 2030
Michał Beim: Standardy dostępności przestrzennej publicznego transportu zbiorowego w planowaniu przestrzennym
Mikołaj Łątkowski, Agnieszka Szypulska: Rekomendacje WSM
Mieszkania kompaktowe i uniwersalne