Jest już projekt polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Obecnie w zasobie miejskim jest około 84 tys. lokali, co stanowi 9% wszystkich mieszkań w Warszawie. Władze Miasta Stołecznego Warszawy mają jednak wpływ na pozostały zasób – mogą podnosić jakość zamieszkiwania przez odpowiedzialną politykę planistyczną, wyznaczanie trendów w budownictwie, innowacje mieszkaniowe, a także stwarzać warunki do powstania silnych, wspierających się społeczności.

Wyzwaniem współczesnych czasów jest zarówno dostarczenie odpowiedniej liczby dostępnych cenowo mieszkań, jak i reakcja na zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Kształt polityki mieszkaniowej będzie odzwierciedlać potrzeby społeczne, które są zróżnicowane, a także zmieniają się z wiekiem człowieka. Myślimy o zamieszkiwaniu jak o dynamicznym procesie społecznym, który wykracza poza konieczność dostarczenia jednego mieszkania na całe życie. Nowa polityka mieszkaniowa dla m.st. Warszawy ma na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy sprzecznymi potrzebami: mobilnością a zakorzenieniem się, wspólnotowością a prywatnością, dostępem do wielkomiejskiego życia a potrzebą ciszy i spokoju. Potrzebą posiadania mieszkania na własność a dostępem do szerokiej oferty mieszkań na wynajem. Budową jak największej liczby mieszkań a postawieniem na jakość życia, czy podążaniem za nowymi modelami mieszkaniowymi.

Mieszkania2030 to odpowiedź na widoczne w skali światowej tendencje, takie jak: starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Podnoszenie jakości życia w Warszawie wymaga kompleksowego podejścia do mieszkalnictwa. Polityka mieszkaniowa Warszawy – Mieszkania2030 wspiera zrównoważony rozwój miasta m.in. poprzez: zwiększenie jego policentryczności, tworzenie osiedli wyposażonych w zróżnicowaną infrastrukturę oraz przestrzeń wspólną, poprawę jakości przestrzeni publicznej, ochronę bioróżnorodności, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, tworzenie warunków do powstawania silnych, wspierających się społeczności oraz wyznaczanie standardów w mieszkalnictwie, które zagwarantują wysoką jakość życia w stolicy.

Zapraszamy do lektury. Plik do pobrania w formacie PDF pod linkiem.

Plik w wersji wygodnej do druku – link.

Konsultacje projektu Polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030 trwają do 6 października 2017. Uwagi prosimy zgłaszać na adres mieszkania2030@um.warszawa.pl lub do Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy (ul. Canaletta 2).

polityka mieszkaniowa