Harmonogram

wrzesień – grudzień 2019 – Diagnoza
listopad 2019 – marzec 2020 – Przygotowanie projektu programu
kwiecień 2020 – Konsultacje społeczne
maj – czerwiec 2020 – Przygotowanie ostatecznej wersji programu

Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Kultury

Koordynator programu – Adam Sienkiewicz

Kontakt – asienkiewicz@um.warszawa.pl