Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Koordynator programu – Magdalena Mazurek

Kontakt – magdalena.mazurek@um.warszawa.pl

Więcej szczegółów wkrótce.