Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Marketingu Miasta

Koordynator programu – Aleksandra Grobelna

Kontakt – AGrobelna@um.warszawa.pl

Więcej szczegółów wkrótce.