• Uczestnicy warsztatów pracują w podgrupach
  • Uczestnicy warsztatów pracują w podgrupach
  • Uczestnicy warsztatów przy stolikach
  • Uczestnicy warsztatów przy stolikach
  • Uczestnicy warsztatów przy stolikach
  • Uczestnicy warsztatów zapisujący swoje propozycje
  • Uczestnicy warsztatów podczas dyskusji
  • Uczestnicy warsztatów przy stolikach
  • Uczestnicy warsztatów przy stolikach
  • Uczestnicy warsztatów umieszczają swoje propozycje na tablicy
  • Uczestnicy warsztatów umieszczają swoje propozycje na tablicy
  • Prezentacja - cele projektu
  • Uczestnicy warsztatów zapisują swoje pomysły
  • Uczestnicy warsztatów zapisują swoje pomysły na tablicy
  • Uczestnicy warsztatów dyskutują nad kierunkami rozwoju cyfrowego
  • Inspiracje zapisane przez uczestników na tablicy