Zadanie:
prowadzenie spotkań Grupy Roboczej ds. przestrzennych oraz opracowanie płynących z nich wniosków.

Doświadczenie:
– ekspert i konsultant w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących rozwoju struktur funkcjonalno-przestrzennych miast, sposobów i form zagospodarowania przestrzeni miejskiej,
– autor lub współautor licznych publikacji i opracowań dotyczących m.in. rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym obszarów metropolitalnych, sektora kreatywnego oraz rewitalizacji,
– wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
– członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.