Zadanie:
prowadzenie spotkań Grupy Roboczej ds. gospodarczych oraz opracowanie płynących z nich wniosków.

Doświadczenie:

  • – ekspert i doradca w projektach oraz badaniach ewaluacyjnych w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, komercjalizacji wiedzy oraz innowacyjności,
  • – konsultant w zakresie rozwoju działalności przedsiębiorstw w oparciu o nowe produkty i usługi,
  • – trener i moderator szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców dotyczących innowacji i przedsiębiorczości,
  • – autor lub współautor licznych publikacji i opracowań dotyczących innowacji, innowacyjności, regionalnych strategii i systemów innowacji, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.