Zadanie:
prowadzenie spotkań Grupy Roboczej ds. społecznych oraz opracowanie płynących z nich wniosków.

Doświadczenie:
– ekspert i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, integracji i aktywizacji społecznej oraz innowacji społecznych,
– autor lub współautor licznych publikacji i opracowań dotyczących m.in. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, budowania spójności społecznej oraz państwa opiekuńczego,
– wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
– stypendystka Fulbrighta.