Wydarzenia kwietniowe

PLAN KWIETNIOWYCH PRAC

W kwietniu rozmawialiśmy i zbieraliśmy opinie i uwagi mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Odbyło się blisko 40 wydarzeń, których celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, co trzeba zmienić lub poprawić w Warszawie, abyśmy w 2030 roku mogli powiedzieć, że Warszawa to:

aktywni mieszkańcy,

przyjazne miejsce,

otwarta metropolia.

Podsumowanie głosów mieszkańców zostało przekazane Grupom Roboczym pracującym nad strategią, które w trybie warsztatowym opracują propozycje hierarchii celów. Na tej podstawie Zespół Redakcyjny wraz z Ekspertami zaproponuje jeden układ celów.

3 DEBATY TEMATYCZNE

7 kwietnia 2016 r.: Warszawa 2030. Przestrzeń (dowiedz się więcej),

14 kwietnia 2016 r.: Warszawa 2030. Społeczeństwo (dowiedz się więcej),

25 kwietnia 2016 r.: Warszawa 2030. Gospodarka (dowiedz się więcej).

18 SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH W DZIELNICACH

W każdej dzielnicy odbyło się spotkanie, na którym mieszkańcy mogli dyskutować o niezbędnych zmianach w naszym mieście. Zgłaszali również uwagi oraz zadawali pytania dotyczące procesu aktualizacji strategii i sytuacji w mieście. Spotkania odbywały się w wybranych dniach kwietnia, zwykle o godzinie 17.30.

12 WARSZTATÓW

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i ruchy miejskie oraz instytucje otoczenia biznesu miały również możliwość pracy warsztatowej w mniejszym gronie. Mieszkańców zapraszaliśmy do pracy w następujących grupach: młodzież, studenci, rodziny z dziećmi do lat 18, osoby bezdzietne lub posiadające dzieci pełnoletnie, seniorzy. Spotkania skierowane do biznesu skupiały przedstawicieli start-upów, firm eksportujących, firm innowacyjnych, technologicznych i kreatywnych, firm tradycyjnych oraz przedsiębiorstw zagranicznych i ekspatów. Odrębną grupę spotkań stanowiły także warsztaty wśród organizacji pozarządowych i ruchów miejskich oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE KWIETNIOWE WYDARZENIA

Zwieńczeniem kwietniowych prac było spotkanie z udziałem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, podsumowujące dyskusję o celach, które odbyło się 11 maja 2016 r.

Wszystkim, którzy włączyli się w dotychczasowe prace nad celami Warszawy, bardzo dziękujemy!