Wizja

Wizja to krótki i ogólny opis stanu miasta, do którego będziemy dążyć poprzez realizację strategii. Stanowi ona odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w 2030 roku.

WIZJA

WARSZAWA W 2030 ROKU, TO:

AKTYWNI MIESZKAŃCY – Warszawa to My, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy osobiste marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.

PRZYJAZNE MIEJSCE – Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się jak u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, oferuje wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.

OTWARTA METROPOLIA – Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

W JAKI SPOSÓB TWORZYLIŚMY WIZJĘ

Praca nad wizją trwała od września 2015 r. Punktem wyjścia do opracowania wizji były pomysły i oczekiwania warszawiaków. Dlatego przez trzy miesiące zbieraliśmy sugestie i dyskutowaliśmy z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także ekspertami i urzędnikami.

DEBATY

W tym czasie odbył się cykl debat:
23 września 2015 r.:
Warszawa 2030 (dowiedz się więcej),
5 października 2015 r.: Warszawa 2030. Społeczeństwo (dowiedz się więcej),
21 października 2015 r.: Warszawa 2030. Przestrzeń (dowiedz się więcej),
26 października 2015 r.: Warszawa 2030. Gospodarka (dowiedz się więcej).
Łącznie w debatach uczestniczyło 600 osób.

KONFERENCJA WARSZAWA 2030. MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Z kolei 28 października 2015 r. odbyła się konferencja Warszawa 2030. Miasto przyszłości, na której rozmawialiśmy o tym, jak Warszawa może zmienić się za 15 lat dzięki nowoczesnym technologiom (dowiedz się więcej).

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Ponadto między 5 a 30 października 2015 r. każdy mógł się wypowiedzieć na temat swoich wyobrażeń Warszawy 2030 w ankiecie, która była dostępna on-line oraz w formie tradycyjnej w ponad 100 lokalizacjach w przestrzeni miejskiej. Zebraliśmy łącznie trzy tysiące ankiet. Odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach stanowiły podstawę do opracowania wizji rozwoju miasta. Ponadto wyniki ankiety są brane pod uwagę w trakcie spotkań Grup Roboczych ds. aktualizacji strategiiZespołu Redakcyjnego oraz Ekspertów ds. strategii (Eksperta Wiodącego i Ekspertów Sektorowych).

#Warszawa2030 - debata 23 09 2015 (9)

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mieszkańcy, szczególnie Ci młodsi, mogli również zabrać głos na temat swojej wizji Warszawy w 2030 r. poprzez udział w takich działaniach, jak: konkurs  prac plastycznych dla uczniów szkół podstawowych, konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wspólne pisanie opowiadania o Warszawie przyszłości – Futurestory, projektowanie przestrzeni Warszawy przyszłości w grze Minecraft.
Przez cały ten czas każdy mógł również zgłaszać swoje pomysły drogą mailową.

OPRACOWANIE WIZJI

Zebrane głosy zostały poddane analizie przez zespół ds. aktualizacji strategii rozwoju. Uwagi i opinie wykorzystano do sformułowania wizji, która została  przedstawiona władzom Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy po omówieniu wizji miasta oraz dyskusji nad szczegółowymi zapisami, zaakceptowała zaproponowaną wizję Warszawy 2030 roku.

Wizja została oficjalnie zaprezentowana przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz na konferencji prasowej, która odbyła się 30 marca 2016 r. na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Następnie Pani Prezydent umieściła pod zegarem PKiN kapsułę czasu z zapisem wizji na trzech nośnikach: papier, płyta CD oraz pendrive.

Wszystkim, którzy włączyli się w prace nad wizją Warszawy, bardzo dziękujemy!