Warsztaty – Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

24 czerwca w ramach współpracy Urzędu m.st. Warszawy ze środowiskiem akademickim odbyły się warsztaty poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SGGW, WUM, UW, Zarządu Zieleni, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz Biur: Architektury i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Ochrony Środowiska, Polityki Zdrowotnej. Uczestnicy przedstawili sobie nawzajem charakter prac poszczególnych zespołów, podzielili się informacją na temat przeprowadzonych i wykorzystanych badań oraz pomogli w nakreśleniu działań w zakresie dalszej współpracy. W najbliższym czasie na stronie Strategii #Warszawa2030 podzielimy się wynikami tych prac.

Fot. Urząd m.st. Warszawy

Uczestnicy warsztatów zapisują swoje pomysły na tablicy