Targówek – Gmina na 5!

Urząd Dzielnicy Targówek został laureatem prestiżowego konkursu „Gmina na 5!” prowadzonego przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH.

Zadaniem naukowców prowadzących badania podczas konkursu było wyłonienie jednostek samorządowych, posiadających najlepsze standardy obsługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dużą uwagę zwracano również na upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie dostępu do informacji publicznej dla inwestorów z wykorzystaniem tzw. nowych mediów. Kapituła konkursu „Gmina na 5!” podczas oceny samorządów zwracała szczególną uwagę na łatwość dostępu do informacji w internecie. W bieżącym roku Targówek, już po raz trzeci, został wyróżniony prestiżowym tytułem przyznawanym przez SGH. Dodatkowo, jako trzykrotny laureat, dzielnica otrzymała w tegorocznej 10. edycji tytuł „Złota Gmina na 5!”. W badaniu przygotowanym przez SGH, brało udział 650 jednostek samorządowych, czyli ¼ gmin w kraju. Tytułem „Złota Gmina na 5!” wyróżniono jedynie dziesięć gmin w Polsce.

23 maja br. w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Gmina na 5!”. Celem konferencji było ogłoszenie wyników corocznych badań prowadzonych przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH oraz uhonorowanie zwycięzców.

Więcej