Monitoring

System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań miasta.

Obecnie trwają prace nad określeniem listy wskaźników. Zakończenie prac nad systemem monitoringu jest zaplanowane na II kwartał 2017 r.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

CECHY MONITORINGU

Pełny zakres
Monitoring będzie obejmował:
cele strategiczne - wskaźniki oddziaływania,
cele operacyjne - wskaźniki rezultatu,
ogólną sytuację społeczno-gospodarczą miasta - wskaźniki kontekstowych (oraz porównywanie ich z krajowymi i zagranicznymi miastami-benchmarkami).
Każdy ze wskaźników będzie miał określoną wartość bazową (stan początkowy) oraz wartość do uzyskania w 2030 roku.

Różne źródła danych
Wykorzystane zostaną:
dane gromadzone przez Urząd m.st. Warszawy, w tym m.in. badania opinii publicznej oraz
statystyka publiczna.

Cykliczność
Sprawdzanie stopnia realizacji strategii będzie odbywało się w cyklu rocznym.

Jawność
Wyniki monitoringu będą upubliczniane w II kwartale następnego roku.