Konsultacje społeczne projektu strategii #Warszawa2030

Jak przebiegały konsultacje społeczne
projektu strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku?

Od 11 kwietnia do 15 maja czekaliśmy na opinie i uwagi do dokumentu.

dzielnice i terminyProjekt strategii #Warszawa2030 powstawał przy dużym udziale mieszkańców Warszawy. Zgłoszone w toku prac pomysły i postulaty oraz wyniki prac Grup Roboczych złożyły się na wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, których realizacja pozwoli ją osiągnąć.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem strategii (pobierz) i naszym przewodnikiem po pracach nad strategią (pobierz).

W ramach konsultacji społecznych odbyły się 23 spotkania, na których przedstawiliśmy projekt strategii oraz dyskutowaliśmy o rozwoju Warszawy:
11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
spotkania dyskusyjne w dzielnicach (pobierz).

Podczas spotkania inauguracyjnego oraz czterech spotkań dedykowanych celom zapewnialiśmy następujące udogodnienia: tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, audiodeskrypcja, opieka nad dziećmi. Spotkania były transmitowane w internecie.

Funkcjonowały także plenerowe punkty konsultacyjne:
22 kwietnia  (sobota), godz. 11:00-15:00 – CH Blue City (II piętro, okolice strefy gastronomicznej), Al. Jerozolimskie 179.
29 kwietnia (sobota), godz. 11:00-15:00 – Ze względu na prognozowane niekorzystne warunki atmosferyczne konsultacje w plenerze na terenie warszawskiego ZOO zostały odwołane.
6 maja (sobota), godz. 11:00-15:00 – CH Targówek, ul. Głębocka 15 (parter, obok sklepu CCC i kawiarni Starbucks).
13 maja (sobota), godz. 11:00-15:00 – Park Żeromskiego, plac zabaw (przy Placu Wilsona).
14 maja (niedziela), godz. 12:00-16:00 – Park Moczydło (okolice ulic Deotymy i Górczewskiej), Wielki Piknik Historyczny „Królewska Wola. Tutaj wybierano królów” (dodatkowy punkt).

Uwagi do strategii można było zgłosić:
przez internet z pomocą specjalnego formularza,
pisemnie w urzędach dzielnic (urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców) oraz w Pałacu Kultury i Nauki (hol główny, przy punkcie informacyjnym).


Dlaczego warto było wziąć udział w konsultacjach?
To, jaką strategię będzie miała Warszawa, jest ważne dla nas wszystkich. Strategia wytycza władzom miasta kierunki ich działań. Wpływa więc na to, na co są przeznaczane środki z budżetu miasta. Partycypacyjny model tworzenia strategii był dla mieszkańców i innych interesariuszy okazją do wyrażenia swoich potrzeb, natomiast etap konsultacji społecznych służył zebraniu uwag na temat gotowego projektu dokumentu. Poprzez zgłoszenie swoich opinii każdy mieszkaniec miał możliwość decydowania o rozwoju Warszawy w przyszłości.

Strategia jest dokumentem ogólnym. Wyznacza wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Konkretne zadania i projekty do realizacji wskazują natomiast opracowywane na jej podstawie programy.


Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych projektu Strategii #Warszawa2030.