Grupa Robocza ds. systemowych

ZADANIE
Wypracowanie kluczowych założeń strategii w zakresie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz komunikacji.

SPOSÓB PRACY
Grupa pracuje w trybie warsztatowym. Spotkania odbywają się w dni robocze.

SKŁAD

 1. Paulina Nowicka (koordynator) – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
 2. Katarzyna Andrzan – Biuro Planowania Budżetowego
 3. Nina Baczyńska – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
 4. Maciej Fijałkowski – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
 5. Andrzej Rydzewski – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
 6. Adam Grzegrzółka – Biuro Organizacji Urzędu
 7. Arkadiusz Kamiński – Biuro Długi i Restrukturyzacji Wierzytelności
 8. Marek Mikos – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 9. Tadeusz Osowski – Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
 10. Wioletta Paprocka-Ślusarska – Biuro Marketingu Miasta
 11. Anna Petroff-Skiba – Centrum Komunikacji Społecznej
 12. Ewa Śleszyńska-Charewicz – Gabinet Prezydenta
 13. Magdalena Świeca – Gabinet Prezydenta
 14. Marcin Wiktorzak – Biuro Planowania Budżetowego
 15. Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy
 16. Grażyna Wójcik – Biuro Audytu Wewnętrznego
 17. Grażyna Zajączkowska – Biuro Organizacji Urzędu