Grupa Robocza ds. społecznych

ZADANIE

Zidentyfikowanie kluczowych wyzwań i potencjałów Warszawy oraz wypracowanie celów rozwojowych.

SPOSÓB PRACY

Pracami grupy kieruje ekspert dr Anna Domaradzka.

Grupa pracuje w trybie warsztatowym i zdalnym. Spotkania odbywają się w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

SKŁAD

Reprezentanci społeczności lokalnej:

 1. Joanna Erbel
 2. Aleksander Janiak
 3. Ewa Karolina Korcelli-Olejniczak
 4. Piotr Kaliszek
 5. Małgorzata Kaźmierczak
 6. Agnieszka Konasiewicz
 7. Agnieszka Kozłowska
 8. Sławomir Nazarewski
 9. Witold Potęga
 10. Piotr Todys
 11. Karol Wittels
 12. Piotr Włodarczyk

Reprezentanci gremiów doradczych funkcjonujących przy Urzędzie m.st. Warszawy:

 1. Marta Lewandowska, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 2. Agnieszka Gryzik, Rada ds. Polityki Innowacji
 3. wakat, Rada Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy

Reprezentanci Rady m.st. Warszawy:

 1. Aleksandra Gajewska, Rada m.st. Warszawy
 2. Alicja Żebrowska, Rada m.st. Warszawy

Reprezentanci Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Grażyna Cieślak, Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej
 2. Adam Sienkiewicz, Urząd m.st. Warszawy, Biura Kultury
 3. Edyta Jóźwiak, Urząd m.st. Warszawy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych
 4. Karolina Kubit, Urząd m.st. Warszawy, Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji
 5. Władysław Majewski, Urząd m.st. Warszawy, Biura Edukacji
 6. Ewa Olsińska, Urząd m.st. Warszawy, Biura Polityki Zdrowotnej
 7. Anna Podgrudna, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 8. Katarzyna Szymańska-Stułka, Urząd m.st. Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji
 9. Przemysław Piechocki, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta
 10. Krzysztof  Herbst
 11. Karol Kretkowski