Grupa Robocza ds. przestrzennych

ZADANIE

Zidentyfikowanie kluczowych wyzwań i potencjałów Warszawy oraz wypracowanie celów rozwojowych.

SPOSÓB PRACY

Pracami grupy kieruje ekspert dr Mirosław Grochowski.

Grupa pracuje w trybie warsztatowym i zdalnym. Spotkania odbywają się w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

SKŁAD

Reprezentanci społeczności lokalnej:

 1. Paweł Błasiak
 2. Dominika Brodowicz
 3. Andrzej Brzeziński
 4. Krzysztof Herman
 5. Dominika Klassek
 6. Piotr Kostrzewa
 7. Danuta Podgórska
 8. Paulina Sikorska
 9. Izabela Sopalska
 10. Wojciech Suchorzewski
 11. Barbara Szulczewska
 12. Aleksander Śniegocki

Reprezentanci gremiów doradczych funkcjonujących przy Urzędzie m.st. Warszawy:

 1. Magdalena Wrzesień, Rada ds. Polityki Innowacji
 2. Magdalena Staniszkis, Rada Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy
 3. wakat, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Reprezentanci Rady m.st. Warszawy:

 1. Ewa Janczar, Rada m.st. Warszawy, Komisja Ładu Przestrzennego, Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej, Komisja Infrastruktury i Inwestycji
 2. Ewa Malinowska-Grupińska, Rada m.st. Warszawy, Komisja Kultury i Promocji Miasta, Komisja Budżetu i Finansów 
 3. Paweł Terlecki, Rada m.st. Warszawa, Komisja Infrastruktury i Inwestycji, Komisja Ładu Przestrzennego, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisja Rewizyjna

Reprezentanci Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Bartłomiej Chrobak, Urząd m.st. Warszawy, Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
 2. Anna Jagiellak, Urząd m.st. Warszawy, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
 3. Iwona Jędrychowska-Klimczak, Urząd m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska
 4. Agnieszka Radziłowska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 5. Krzysztof Sacharczuk, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
 6. Maria Przytulska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
 7. Robert Szkopek, Urząd m.st. Warszawy, Biura Infrastruktury
 8. Jolanta Wiszowata-Baczewska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 9. Grzegorz Buczek
 10. Adrian Furgalski