Grupa Robocza ds. gospodarczych

ZADANIE

Zidentyfikowanie kluczowych wyzwań i potencjałów Warszawy oraz wypracowanie celów rozwojowych.

SPOSÓB PRACY

Pracami grupy kieruje ekspert dr Michał Klepka.

Grupa pracuje w trybie warsztatowym i zdalnym. Spotkania odbywają się w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

SKŁAD

Reprezentanci społeczności lokalnej:

 1. Łukasz Alwast
 2. Jan Baran
 3. Aureliusz Górski
 4. Jolanta Jaworska
 5. Julian  Kołodziej
 6. Adrian Migoń
 7. Rafał Momot
 8. Paweł Nowicki
 9. Wojciech Pacho
 10. Maciej Robak
 11. Mariusz Stachnik
 12. Łukasz Sztern

Reprezentanci gremiów doradczych funkcjonujących przy Urzędzie m.st. Warszawy:

 1. Magdalena Klaus, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 2. Aneta Zych, Rada ds. Polityki Innowacji
 3. wakat, Rada Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy

Reprezentanci Rady m.st. Warszawy:

 1. Dariusz Figura, Rada m.st. Warszawy, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Ochrony Środowiska
 2. Dorota Zbińkowska, Rada m.st. Warszawy, Komisja Ładu Przestrzennego, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Infrastruktury i Inwestycji

Reprezentanci Urzędu m.st. Warszawy z:

 1. Wanda Adach, Urząd Pracy m.st. Warszawy
 2. Agata Dąbrowska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji
 3. Barbara Drewnowska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Edukacji
 4. Krzysztof Lipka, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Podatków i Egzekucji
 5. Anna Mroczek, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego
 6. Leszek Napiontek, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Kultury
 7. Joanna Tymińska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego
 8. Grzegorz Wolff, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego
 9. Robert Zydel, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta
 10. Eliza Kruczkowska
 11. Adam Jesionkiewicz