Diagnoza

Diagnoza zawiera analizy pozwalającej sprawdzić, jaki jest poziom rozwoju miasta, co jest jego siłą, a co słabością i czego brakuje obecnie do osiągnięcia stanu opisanego w wizji.

DIAGNOZA

W diagnozie miasta wskazywane są potencjały i wyzwania rozwojowe. Potencjały rozwojowe to siły (przewagi, zasoby), które aktualnie posiada Warszawa. To czynniki pozytywnie wpływające na rozwój miasta i osiągnięcie stanu opisanego w wizji. Natomiast wyzwania rozwojowe to utrudnienia (problemy, przeszkody), które teraz ma przed sobą Warszawa. Są to czynniki negatywnie wpływające na rozwój miasta i utrudniające osiągnięcie stanu opisanego w wizji.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje na temat procesu aktualizacji strategii, zapisz się do newslettera.

 

W JAKI SPOSÓB POWSTAŁA DIAGNOZA

W ramach diagnozy zostały przeprowadzone analizy mające na celu uchwycenie zróżnicowania wewnętrznego miasta – uwzględniono w niej porównania dzielnic do średniej dla miasta. Ponadto w opracowaniu porównujemy się do innych miast - zarówno polskich (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław), jak i zagranicznych (Berlin, Budapeszt, Praga, Wiedeń, Londyn, Madryt, Paryż). Dzięki temu możemy ocenić czy to, co osiągnęliśmy do tej pory, to dużo czy mało.

W pracach nad diagnozą wykorzystano dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, wyniki cyklicznych badań wśród mieszkańców (jak Barometr Warszawski czy Badanie jakości życia mieszkańców) oraz inne raporty i opracowania.

Tak, jak w przypadku pozostałych etapów procesu aktualizacji strategii,  tak i w trakcie opracowywania diagnozy ważna była dyskusja nad zebranymi informacjami. Dlatego w toku prac odbyły się:
9 grudnia 2015 r.: konferencja naukowa Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego (dowiedz się więcej),
17 lutego 2016 r.: seminarium Obszar Metropolitalny Warszawy - implikacje dla rozwoju Warszawy (dowiedz się więcej),
20 lutego 2016 r.: Warszawska Burza Mózgów #Warszawa2030 (dowiedz się więcej).

Ponadto w dniach 25-28 stycznia 2016 r. odbyły się warsztaty Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii, podczas których wypracowano potencjały i wyzwania stojące przed Warszawą (zapoznaj się z wynikami prac).

Zebrane materiały i wnioski posłużyły do opracowania przez prof. Wojciecha Dziemianowicza (eksperta wiodącego) diagnozy strategicznej, która została wykorzystana w pracach nad celami Warszawy do 2030 roku.