Analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej

Analizy na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej zostały przeprowadzone w 2015 i 2016 roku. W związku z tym dane wykorzystane w analizach pochodzą przeważnie z 2014 roku. W przypadku problemów z dostępnością, wykorzystywane dane z lat wcześniejszych.

Oparto je na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, wynikach cyklicznych badań wśród mieszkańców (jak Barometr Warszawski czy Badanie jakości życia mieszkańców) oraz innych raportach i opracowaniach.

W celu uchwycenia zróżnicowania wewnętrznego miasta, część analiz przeprowadzono na poziomie dzielnic. Natomiast uchwyceniu pozycji konkurencyjnej Warszawy służyły porównania do innych miast – zarówno polskich (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław), jak i zagranicznych (Berlin, Budapeszt, Praga, Wiedeń, Londyn, Madryt, Paryż).

Analizy przeprowadzono w ujęciu statycznym  oraz dynamicznym, co pozwoliło uchwycić zmiany jakie zaszły w Warszawie na przestrzeni 10 lat (tj. do 2004 roku).SPOJRZENIE NA WARSZAWĘ Z PERSPEKTYWY MIESZKAŃCA

Kim jesteśmy?

 1. Demografia
 2. Kapitały ludzki i społeczny
 3. Zdrowie

Czym się zajmujemy?

 1. Pomoc społeczna oraz bierność zawodowa
 2. Nauka
 3. Praca

Jak spędzamy wolny czas?

 1. Kultura i rozrywka
 2. Sport i rekreacja

W jakiej przestrzeni funkcjonujemy?

 1. Zagospodarowanie przestrzenne
 2. Infrastruktura techniczna
 3. Transport
 4. Środowisko przyrodnicze
 5. Bezpieczeństwo
 6. Mieszkalnictwo

SPOJRZENIE NA WARSZAWĘ Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCY

Kim jesteśmy?

 1. Podmioty gospodarcze

Czym się zajmujemy?

 1. Inwestycje
 2. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjność
 3. Internacjonalizacja
 4. Turystyka

W jakiej przestrzeni funkcjonujemy?

 1. Otoczenie okołobiznesowe
 2. Dostępność komunikacyjna
 3. Powierzchnie biurowe i tereny inwestycyjne