STRATEGIE ZAGRANICZNE

Rozwiązania stosowane w planowaniu strategicznym rozwoju miast zagranicznych są dla nas inspiracją. Podejście do zarządzania strategicznego miastami jest zróżnicowane, biorąc pod uwagę chociażby poziom szczegółowości założeń strategii, jej horyzont czasowy czy akcent położony na odmienne problemy rozwojowe poszczególnych miast. Dla zainteresowanych stworzyliśmy katalog aktualnych dokumentów strategicznych wybranych miast w Europie i na świecie.

 

Europa:

 

Świat: