Znamy już wizję Warszawy w 2030 roku!

Aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia – taka wizja Warszawy wypracowana została przy udziale mieszkańców, ekspertów oraz urzędników w ramach prac nad strategią rozwoju Warszawy do 2030 roku.

WARSZAWA w 2030 roku to:

AKTYWNI MIESZKAŃCY – Warszawa to My, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy osobiste marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.
PRZYJAZNE MIEJSCE – Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się jak u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, oferuje wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.
OTWARTA METROPOLIA – Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.

Praca nad wizją trwała od września 2015 r. W ten etap prac włączeni zostali mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także eksperci i urzędnicy. Zorganizowany został cykl debat Warszawa 2030 oraz Konferencja Warszawa 2030. Miasto Przyszłości, w których łącznie uczestniczyło ponad 700 osób. Jednocześnie dostępna była ankieta z pytaniem o to jakiej Warszawy chcielibyśmy za 15 lat. Można ją było znaleźć w ponad 100 lokalizacjach w przestrzeni miejskiej (np. w urzędach dzielnic, domach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji) oraz na stronie internetowej www.2030.um.warszawa.pl. Zebranych było blisko 3000 ankiet.
Mieszkańcy mogli również zabrać głos na temat swojej wizji Warszawy w 2030 r. poprzez udział w takich działaniach, jak: konkurs  prac plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wspólne pisanie opowiadania o Warszawie przyszłości – Futurestory, projektowanie przestrzeni Warszawy przyszłości w grze Minecraft.

Wszystkim, którzy włączyli się w prace nad wizją Warszawy, bardzo dziękujemy i zapraszamy do włączenia się w dalsze prace nad strategią rozwoju miasta! W kwietniu zaczynamy dyskusję na temat tego co trzeba zrobić w naszym mieście, aby w 2030 roku osiągnąć stan opisany w wizji. Więcej na ten temat…