Standardy dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy

Uprzejmie informujemy, że od 5 grudnia 2017 r. obowiązuje Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.

W Standardach zdefiniowano typy dokumentów programującymi rozwój m.st. Warszawy oraz relacje między nimi. Wprowadzono wymagania dotyczące minimalnego zakresu informacyjnego tych dokumentów, a także określono zasady i procedury ich tworzenia oraz przyjmowania.

Istniejące dokumenty programujące rozwój oraz dokumenty będące w momencie przyjęcia zarządzenia w trakcie przygotowywania muszą zostać przeanalizowane pod kątem zgodności ze Standardami, i w miarę potrzeby oraz możliwości do nich dostosowane. Każdy kolejny nowo przygotowany dokument będzie podlegał ocenie pod kątem zgodności ze Standardami. Inicjowanie prac nad nowym dokumentem programującym rozwój wymaga wypełnienia karty inicjującej oraz zgłoszenia do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Wdrożenie Standardów doprowadzi do zwiększenia spójności oraz zmniejszenia liczby funkcjonujących dokumentów, co ułatwi realizację zapisanych w nich celów i działań.

Standardy zostały przygotowane w ramach prac nad systemem wdrażania Strategii #Warszawa2030.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: warszawa2030@um.warszawa.pl.