Zaproszenie na warsztaty w ramach prac nad programem Dialog

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na warsztaty diagnostyczno-kreatywne organizowane w ramach prac nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej. Tematem warsztatów będzie diagnoza stanu dialogu publicznego w Warszawie oraz wypracowanie pomysłów na działania programowe w tym obszarze.

Sam wybierz dla siebie najwygodniejszy termin:

– 12 stycznia,
– 16 stycznia
– 24 stycznia,

o godzinie 17:30, w Centrum Komunikacji Społecznej przy ulicy Senatorskiej 27, w sali konferencyjnej na I piętrze. Warsztaty poprowadzą dr Agata Gójska oraz dr Aleksandra Winiarska, redaktorki programu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: dialog@um.warszawa.pl do 10 stycznia 2017 roku.

zaproszenie_mieszka%c5%84cy_prdiks_a4-03