Wydarzenia ze Strategią #Warszawa2030 w tle

Ostatnie tygodnie obfitują w wydarzenia, na których poruszany jest temat strategii rozwoju miasta lub działań wpisujących się bezpośrednio w realizację konkretnych celów strategicznych i operacyjnych. W tym tygodniu zespół #Warszawa2030 gościł m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz na konferencji w Centrum Nauki Kopernik.

Innowacyjny uniwersytet i przywództwo – pod takim tytułem odbywa się w Warszawie pięciodniowe szkolenie dla kluczowych osób zarządzających ukraińskimi uczelniami. Podczas wykładu, który odbył się 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, Pani Paulina Nowicka, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, opowiedziała zaproszonym gościom o tym:

  1. jaką rolę odgrywa sektor nauki w rozwoju Warszawy,
  2. w jakie działania chcemy angażować uczelnie
  3. oraz jakie korzyści uzyskają dzięki realizacji strategii miasta.

Tego samego dnia odbyło się także kolejne spotkanie nieformalnej grupy roboczej, która za zadanie ma wypracowanie Barometru Naukowego, czyli badania naukowców i doktorantów. Podczas spotkania zostały także zaprezentowane wyniki badań „Warszawa przestrzenią badań i rozwoju” oraz „Kapitał ludzki w Warszawie”. Następnie dyskutowano nad samą koncepcją badania oraz pytaniami badawczymi.

Natomiast w piątek 8 listopada gościliśmy na konferencji Europolis. Tematem tegorocznej edycji były miasta dla młodych. Paulina Nowicka, reprezentująca zespół #Warszawa2030 oraz Urząd m.st. Warszawy wzięła udział w gospodarczym panelu dyskusyjnym, podczas którego, zarówno zaproszeni prelegenci jak i słuchacze starali się odpowiedzieć na pytanie: „Co mogą zrobić miasta, aby lokalny rynek pracy był atrakcyjniejszy i przyjaźniejszy dla młodych?”

Kobieta przemawiająca do słuchaczy przed tablicą i ekranem Kilkanaście osób siedzących przy wspólnym stole Przemówienie kobiety, duża sala, publiczność siedzi