Wybierz najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych

Trwa 10. edycja miejskiego konkursu S3KTOR, w którym mieszkańcy mogą internetowo wybrać najlepsze projekty organizacji pozarządowych zrealizowane w 2019 roku. Do 15 czerwca na głosy czekają kampanie społeczne, projekty artystyczne, wydarzenia kulturalne i sportowe.

Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej: „Konkurs S3KTOR, który Warszawa organizuje od 2010 roku, to okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców. Przedsięwzięcie cieszy się ogromną popularnością – do tej pory w dziewięciu edycjach konkursu zgłoszono ponad 1000 inicjatyw realizowanych przez NGO. S3KTOR to przegląd różnorodnych projektów, które mają wpływ na życie mieszkańców, wspierają różnorodność i otwartość miasta.”

Kategorie S3KTOR 

Spośród inicjatyw, które zostaną nominowane przez zespoły robocze, kapituła konkursu S3KTOR 2019 wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: „Aktywizujący”, „Nowatorski” oraz „Programowy”, którzy otrzymają nagrody finansowe po 10 tys. zł.  Laureata nagrody „Grand S3KTOR” dla organizacji pozarządowej za całokształt działalności wybierze Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w której skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych. Nagroda finansowa dla zwycięzcy w tej kategorii wynosi 20 tys. zł.W 9. edycji konkursu S3KTOR prezydent m.st. Warszawy, na wniosek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustanowił Nagrodę Specjalną, którą przed rokiem otrzymała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Nagroda Mieszkańców 

Z kolei do 15 czerwca trwa głosowanie internetowe, w którym każdy z mieszkańców może oddać głos na jedną z rekomendowanych inicjatyw za pośrednictwem formularza online. Pełna lista projektów wraz z opisem jest dostępna na stronie ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor2019/lista-rekomendowanych-inicjatyw. Inicjatywa, która otrzyma najwięcej głosów od warszawiaków, zostanie uhonorowana Nagrodą Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie.W 2019 roku tytuł Nagrody Mieszkańców otrzymał projekt Otwarta Pracownia Jazdów realizowany przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Z laureatami poprzednich edycji można się zapoznać na stronie Konkursu.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Więcej informacji

laureaci konkursu sektor w 2018 roku