Województwo mazowieckie w nowym podziale statystycznym

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował publikację prezentującą informacje o mieszkańcach, warunkach życia, gospodarce i środowisku województwa mazowieckiego w układzie nowych jednostek statystycznych. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. nową klasyfikacją NUTS 2016, województwo mazowieckie zostało podzielone na dwie odrębne jednostki statystyczne poziomu NUTS 2. Pierwszą z nich stanowi region warszawski stołeczny, w którego skład wchodzi 10 powiatów: m.st. Warszawa, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Drugą jednostką jest region mazowiecki regionalny obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego.

Zawarte w publikacji informacje dotyczą 2016 r. Wybrane z nich przedstawiono w retrospekcji do 2010 r., a w niektórych przypadkach (ze względu na zmiany metodologiczne) do roku 2012 lub 2015.

Więcej informacji pod LINKIEM.