Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy

30 czerwca 2017 r. gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy, m.in. Panią Marię Wasiak, Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Tematem wizyty była organizacja, metodyka i przebieg prac nad aktualizowaną strategią rozwoju Warszawy. Omawiane były kwestie związane z włączaniem mieszkańców i innych interesariuszy w proces tworzenia strategii, a także komunikowaniem i informowaniem o procesie. Uwagę skupiono również na kwestii planowanego wdrażania strategii. Na koniec uzgodniono, iż między przedstawicielami obydwu jednostek podtrzymana zostanie regularna wymiana doświadczeń w sferze planowania strategicznego. Przybyłym gościom bardzo dziękujemy za merytoryczną dyskusję.

 

DSC_0032_ED