Warsztaty – Ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście rozwoju Warszawy

Mając na uwadze aktualność tematów związanych z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim:

  1. prace nad programami wykonawczymi do Strategii #Warszawa2030, w szczególności do celów 3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym oraz 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu,
  2. prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
  3. prace Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biura Ochrony Środowiska, Biura Infrastruktury oraz Zarządu Zieleni

zaprosiliśmy do dyskusji naukowców z SGGW, WUM i UW oraz przedstawicieli biur i jednostek Urzędu m.st. Warszawy, którzy pracują w szeroko rozumianej tematyce ochrony środowiska. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Zieleni, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Infrastruktury, Biura Ochrony Środowisk, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biura Polityki Zdrowotnej oraz Pracowni Miejskiej. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 12:00 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Podczas spotkania chcielibyśmy zebrać informacje o przeprowadzanych badaniach, wykorzystywanych w mieście zasobach wiedzy naukowej oraz wskazać dziedziny, w których ta wiedza wymaga uzupełnienia. Wynikami prac podzielimy się z Państwem po warsztatach.