Warsztat Zespołu Redakcyjnego

W poniedziałek 26 września odbył się warsztat Zespołu Redakcyjnego oraz Ekspertów. Uczestnicy spotkania kontynuowali prace nad ustaleniem hierarchii celów rozwojowych. Dyskusji zostały poddane uwagi zgłoszone przez członków Grup Roboczych.