Warsztat Zespołu Redakcyjnego

Zespół Redakcyjny ds. aktualizacji strategii oraz Eksperci 19 października kontynuowali prace nad ustaleniem hierarchii celów rozwojowych. Spotkanie było poświęcone umówieniu i przedyskutowaniu uwag do układu i opisu celów strategicznych i operacyjnych, zgłoszonych przez członków Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii. Omówiono również wstępne wnioski płynące z realizowanych w październiku badań fokusowych.

Zespół Redakcyjny