Warszawskie szkoły średnie w krajowej czołówce

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2020. Stołeczne LO im. Staszica – na drugim miejscu wśród liceów.

Fundacja Perspektywy już po raz 22. opublikowała swój ranking liceów i techników. Adresatami tego zestawienia są przede wszystkim uczniowie, którzy właśnie teraz decydują o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. W ubiegłorocznej edycji tryumfowały dwie warszawskie szkoły – LO im. Staszica i Technikum Mechatroniczne nr 1. W tym roku „Staszic” znalazł się na drugiej pozycji, Technikum Mechatroniczne utrzymało najwyższą pozycję wśród techników.

Metodologia rankingu ogólnopolskiego uwzględnia: sukcesy szkół w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i wyniki egzaminu zawodowego.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy: „Mechatronik znów tryumfuje wśród polskich techników, a spośród 20 najlepszych liceów w kraju aż osiem to licea warszawskie. Te świetne wyniki są efektem wspólnego wysiłku uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i stołecznego samorządu, który nie szczędzi środków na infrastrukturę i bogatą, różnorodną ofertę edukacyjną.”

Tu można znaleźć wyniki 22. Rankingu Perspektywy 2020:
https://licea.perspektywy.pl/2020/
https://technika.perspektywy.pl/2020/

Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.3. Korzystamy z usług blisko domu.

Więcej informacji

Osoby pozują do zdjęcia z dyplomami