Warszawska Dzielnica Społeczna

Modelowa część miasta jest planowana na zachodnim krańcu Woli przy granicy z Bemowem. Zajmie teren dawnej fabryki domów. Powstaną tam mieszkania na każdą kieszeń, dla różnych grup wiekowych, ze wszystkimi usługami na miejscu.

Ma być przyjemnie, ładnie i wygodnie. Dzieci bezpiecznie dojdą do szkół i przedszkoli, bo między domami zamiast ulic z samochodami architekci projektują zieleń. Starsi w takiej przestrzeni bez barier, z drzewami i ogrodami, też poczują się lepiej. Chodzi o to, by połączyć wartości społeczne i środowiskowe, zapewnić przestrzeń dla wielopokoleniowej i zintegrowanej wspólnoty mieszkańców, gdzie nikt ze względu na wiek, możliwości finansowe czy model życia nie będzie wykluczony.

Dojazd do Warszawskiej Dzielnicy Społecznej będzie łatwy. Przy ul. Górczewskiej na wprost Wola Parku powstanie stacja Ulrychów II linii metra. Kolej planuje w pobliżu stację PKP Warszawa Górczewska.

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy: Planując rozwój miasta, musimy pamiętać o kosztach, by w optymalny sposób wykorzystywać i rozbudowywać już istniejącą infrastrukturę. Najpierw należy zagospodarować obszary, które teraz można nazwać postindustrialnymi nieużytkami. Przyszłe inwestycje muszą uwzględniać infrastrukturę społeczną, tereny rekreacyjne i zieleń. Trzeba zagwarantować mieszkańcom przyjazną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku.

Więcej