Warszawscy uczniowie wśród najlepszych na świecie

W największym międzynarodowym badaniu oceniającym poziom wiedzy i umiejętności uczniów, wyniki młodych warszawiaków należą do najwyższych na świecie.

Wyniki warszawskich uczniów we wszystkich trzech dziedzinach PISA należą do najwyższych na świecie. W czytaniu ze zrozumieniem średnia z 3 ostatnich cykli badania PISA daje młodym warszawiakom pierwsze miejsce wśród uczniów krajów OECD i Unii Europejskiej z miast powyżej 1 miliona mieszkańców. Przy tym wyniki uczniów z metropolii Japonii, Korei i Kanady są bliskie wynikom polskich uczniów, rezultaty porównywalne pod względem statystycznym uzyskali jeszcze 15-latkowie z Francji i Portugalii.

W matematyce młodych warszawiaków wyprzedzają Japończycy, ale wyniki Polski, Japonii i Korei są zbliżone. Statystycznie porównywalne wyniki uzyskali też nastolatkowie z Kanady, Czech, Niemiec, Francji i Portugalii.

Podobnie w naukach przyrodniczych pierwsze miejsce przypada nastoletnim mieszkańcom metropolii Japonii, ale warszawscy uczniowie uzyskali niewiele niższe wyniki, zajmując miejsce zaraz za Japończykami. Na dalszych miejscach, ale ze statystycznie porównywalnymi wynikami, uplasowali się młodzi mieszkańcy Australii, Kanady, Czech, Niemiec, Francji, Korei i Portugalii.

Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy: Warszawscy uczniowie wyróżniają się zarówno w Polsce, jak i na świecie, wysokimi osiągnięciami w kluczowych dziedzinach. To świadectwo pracy gimnazjów i szkół podstawowych.