Warszawa z platynowym certyfikatem ISO 37120

Grafika przedstawiająca najważniejsze informację oraz wskaźniki dotyczące certyfikatuPoprawianie usług miejskich i jakości życia w smart cities to główne założenia normy ISO 37120. Według jej międzynarodowych kryteriów i standardów oceniona została także Warszawa. W rezultacie stolica otrzymała najwyższy, bo platynowy certyfikat zgodności z normą.

Na początku 2019 r. Warszawa poddała się weryfikacji wskaźników dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania miasta, na postawie międzynarodowego standardu ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Rezultatem procedury certyfikacyjnej, czyli weryfikacji warszawskich danych przez kanadyjską organizację World Council on City Data (WCCD), było przyznanie najwyższego, bo platynowego certyfikatu.

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy: „Warszawa dobrze plasuje się w rankingu innowacyjnych miast, wdrażających ideę smart cities, czyli miast inteligentnych dbających o zrównoważony rozwój. Wdrożenie normy ISO pozwoliło nam zidentyfikować nasze silne strony, ale także umożlwii porównanie się na arenie międzynarodowej, z innymi miastami posiadającymi certyfikat. Dzięki temu będziemy mieli  szansą na wymianę najlepszych praktyk i rozwiązań.”

Więcej informacji