Warszawa wspiera warszawskie organizacje pozarządowe

W Warszawie jest zarejestrowanych ponad 5,5 tys. fundacji i ponad 7 tys. stowarzyszeń. Najczęściej działają na rzecz najbliższego sąsiedztwa, zajmują się edukacją i wychowaniem, a swoją ofertę kierują do dzieci i młodzieży.

Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w różnych obszarach, m.in. finansowym i polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych, w wielu dziedzinach, na przykład w pomocy społecznej, edukacji, kulturze czy sporcie. Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla miasta stołecznego Warszawy, obok sektora publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana i umacniana, obopólnymi wysiłkami. Organizacje pozarządowe wykonując działania publiczne stają się skutecznym, efektywnym i gwarantującym jakość usług realizatorem zadań publicznych. Miasto, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, wyłania najlepsze projekty na realizację zadań publicznych, wspierając je finansowo. Na realizację zadań w 2019 roku, miasto zaplanowało 187 mln zł.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.2. Generujemy innowacje.

Więcej